ינאי גרנית


ינאי גרנית
מנהל סניף נינג'ה פרו רעננה

מנהל סניף נינג'ה פרו רעננה ובדרכו אל הר המדוריאמה